ODTÜ Teknokent

ODTÜ Teknokent Türkiye’nin ilk ve en büyük teknoparkıdır. ODTÜ Teknokent’in kurulması ile ilgili çalışmalara 1980’li yılların sonunda başlanmıştır. Söz konusu yıllarda Dünya Bankası’nın da destekleri ile başlanan fizibilite çalışmalarında öncelikle, ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünya örnekleri incelenmiş, konunun önemine yönelik kamuoyu oluşturulmuştur. Bu çalışmaların neticesinde, 1992 yılında teknoloji geliştirmeye yönelik kuluçka merkezleri kurmak ana hedefi altında KOSGEB ile işbirliği içinde ODTÜ TEKMER hizmete açılmıştır. ODTÜ TEKMER’de elde edilen başarılı sonuçlarsa, ODTÜ’de bir bilim parkı (teknokent) kurulması çalışmalarını teşvik etmiştir.  2000 yılında ODTÜ Teknokent’in ilk binası hizmete açılmış ve 2001 yılındaysa Türkiye’deki teknokentler ile ilgili yasal çerçeveyi tanımlayan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası yürürlüğe girmiştir. Bu yasayla girişimci firmalara sağlanan vergi muafiyetleri ve teşvikler, ODTÜ’nün sağladığı altyapı ve akademik bilgiyle birleşince ODTÜ Teknokent bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Aynı şekilde bu yasa ve ilgili yönetmelik ile birlikte, ODTÜ-Teknokent’in gelişimi hızlanarak sürmüş ve Gümüş Bloklar, Silikon Blok, SATGEB binaları, Ostim Kuluçka Merkezi, Galyum Blok ve Titanyum Blok ile, ODTÜ Teknokent bugün yaklaşık 105.000 m2 kapalı alanla hizmet verir hale gelmiştir. Ayrıca Türk Telekom’a ait Ar-Ge Binası’nın da 2013 yılı içerisinde faaliyete girmesi beklenmektedir.   ODTÜ Teknokent, ODTÜ’nün araştırma yeteneği ve bilgi birikiminden de faydalanarak, küresel ekonomiye seçilmiş sektörlerde, ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri rekabetçi koşullarda sunan girişimcilerin ve şirketlerin yer aldığı dünyanın önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinden birisi olma vizyonu ile kurulmuştur. Araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak ana misyonudur.   Teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklenmesi kapsamında “Teknoloji Transfer Ofisi” ve “Projeler Ofisi”nin yanı sıra, kuluçka merkezleri ODTÜ KOSGEB TEKMER, ODTÜ-MEMs; ve Teknogirişimcilik Programı, ön kuluçka programları “Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması” ve “Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi – ATOM” ile teknoloji amaçlı girişimciliği desteklemek amacıyla bir finansal araç olarak geliştirilen “Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği” gibi çalışmalar da bulunmaktadır.   ODTÜ-Teknokent araştırma ve teknoloji geliştirme, yazılım üretme projelerinin temel faaliyetler olduğu, araştırmacıların, mühendislerin, yazılımcıların ve tüm diğer çalışanların günlük hayatlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri,  yüksek nitelikli bir yaşam alanı olarak planlanmıştır. Bu amaçla, sosyal yaşamın zenginleştirilmesi temel hedeflerden birisidir. ODTÜ Teknokent ve ODTÜ yerleşkesi içinde, farklı yeme içme seçeneklerinden, spor tesislerine, konser, sergi ve benzeri sanat etkinliklerinden farklı konulardaki hobi kulüplerine kadar farklı konularda olanaklar sunulmaktadır.   ODTÜ-Teknokent geliştirdiği ulusal ve uluslararası proje ortaklıkları ile tüm paydaşlarına zengin bir ilişkiler ağı da sunabilmektedir. IASP, UKSPA ve SPICE gibi organizasyonlardaki üyeliklere ek olarak, 6. Çerçeve Programı kapsamında ODTÜ-Teknokent koordinasyonunda yürütülerek tamamlanan NICE, Sincere, ReSIST, SmeInnov8gate, IP4INNO, RIS-Mersin ve IRC-Anatolia  gibi projeler ile CIP kapsamında yürütülen ELEEN ve bir Leonardo projesi olan INNOCAP sayesinde stratejik anlamda teknoloji politikaları ve stratejileri, işlevsel anlamda ise teknoloji geliştirme işbirlikleri açısından önemli zengin deneyimler kazanılmıştır. CIP kapsamında halen devam eden BSN Anatolia Projesi ise KOBİ’lerin sorunlarını çözmeyi ve uluslararası arenada işbirliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.   Bu projelere ek olarak, ODTÜ Teknokent tarafından kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen projeler de yürütülmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek  tamamlanmış olan iki projeden biri olan “Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi” ile dijital oyun sektörüne yönelik olarak Ankara’da yer alan paydaşların biraraya getirilmesi ve sektörün geleceği için çalışmalar yürütülmesi amaçlanırken “Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Potansiyelinin Tespit Edilmesi, Tanıtılması ve Harekete Geçirilmesi Projesi” ile Ankara’da yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) potansiyelinin tespit edilerek Ankara’nın teknoloji merkezi imajının tanıtılması hedeflenmiştir. Hali hazırda yürütülen ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi” ise savunma sanayine hizmet veren firmaların ihracat potansiyelini ve firmalar arası işbirliğini arttırmayı...

Devamı

Süreç Şeması

ODTÜ Teknokent Türkiye’nin ilk ve en büyük teknoparkıdır. ODTÜ Teknokent’in kurulması ile ilgili çalışmalara 1980’li yılların sonunda başlanmıştır. Söz konusu yıllarda Dünya Bankası’nın da destekleri ile başlanan fizibilite çalışmalarında öncelikle, ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünya örnekleri incelenmiş, konunun önemine yönelik kamuoyu oluşturulmuştur. Bu çalışmaların neticesinde, 1992 yılında teknoloji geliştirmeye yönelik kuluçka merkezleri kurmak ana hedefi altında KOSGEB ile işbirliği içinde ODTÜ TEKMER hizmete açılmıştır. ODTÜ TEKMER’de elde edilen başarılı sonuçlarsa, ODTÜ’de bir bilim parkı (teknokent) kurulması çalışmalarını teşvik etmiştir.  2000 yılında ODTÜ Teknokent’in ilk binası hizmete açılmış ve 2001 yılındaysa Türkiye’deki teknokentler ile ilgili yasal çerçeveyi tanımlayan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası yürürlüğe girmiştir. Bu yasayla girişimci firmalara sağlanan vergi muafiyetleri ve teşvikler, ODTÜ’nün sağladığı altyapı ve akademik bilgiyle birleşince ODTÜ Teknokent bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Aynı şekilde bu yasa ve ilgili yönetmelik ile birlikte, ODTÜ-Teknokent’in gelişimi hızlanarak sürmüş ve Gümüş Bloklar, Silikon Blok, SATGEB binaları, Ostim Kuluçka Merkezi, Galyum Blok ve Titanyum Blok ile, ODTÜ Teknokent bugün yaklaşık 105.000 m2 kapalı alanla hizmet verir hale gelmiştir. Ayrıca Türk Telekom’a ait Ar-Ge Binası’nın da 2013 yılı içerisinde faaliyete girmesi beklenmektedir.   ODTÜ Teknokent, ODTÜ’nün araştırma yeteneği ve bilgi birikiminden de faydalanarak, küresel ekonomiye seçilmiş sektörlerde, ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri rekabetçi koşullarda sunan girişimcilerin ve şirketlerin yer aldığı dünyanın önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinden birisi olma vizyonu ile kurulmuştur. Araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak ana misyonudur.   Teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklenmesi kapsamında “Teknoloji Transfer Ofisi” ve “Projeler Ofisi”nin yanı sıra, kuluçka merkezleri ODTÜ KOSGEB TEKMER, ODTÜ-MEMs; ve Teknogirişimcilik Programı, ön kuluçka programları “Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması” ve “Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi – ATOM” ile teknoloji amaçlı girişimciliği desteklemek amacıyla bir finansal araç olarak geliştirilen “Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği” gibi çalışmalar da bulunmaktadır.   ODTÜ-Teknokent araştırma ve teknoloji geliştirme, yazılım üretme projelerinin temel faaliyetler olduğu, araştırmacıların, mühendislerin, yazılımcıların ve tüm diğer çalışanların günlük hayatlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri,  yüksek nitelikli bir yaşam alanı olarak planlanmıştır. Bu amaçla, sosyal yaşamın zenginleştirilmesi temel hedeflerden birisidir. ODTÜ Teknokent ve ODTÜ yerleşkesi içinde, farklı yeme içme seçeneklerinden, spor tesislerine, konser, sergi ve benzeri sanat etkinliklerinden farklı konulardaki hobi kulüplerine kadar farklı konularda olanaklar sunulmaktadır.   ODTÜ-Teknokent geliştirdiği ulusal ve uluslararası proje ortaklıkları ile tüm paydaşlarına zengin bir ilişkiler ağı da sunabilmektedir. IASP, UKSPA ve SPICE gibi organizasyonlardaki üyeliklere ek olarak, 6. Çerçeve Programı kapsamında ODTÜ-Teknokent koordinasyonunda yürütülerek tamamlanan NICE, Sincere, ReSIST, SmeInnov8gate, IP4INNO, RIS-Mersin ve IRC-Anatolia  gibi projeler ile CIP kapsamında yürütülen ELEEN ve bir Leonardo projesi olan INNOCAP sayesinde stratejik anlamda teknoloji politikaları ve stratejileri, işlevsel anlamda ise teknoloji geliştirme işbirlikleri açısından önemli zengin deneyimler kazanılmıştır. CIP kapsamında halen devam eden BSN Anatolia Projesi ise KOBİ’lerin sorunlarını çözmeyi ve uluslararası arenada işbirliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.   Bu projelere ek olarak, ODTÜ Teknokent tarafından kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen projeler de yürütülmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek  tamamlanmış olan iki projeden biri olan “Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi” ile dijital oyun sektörüne yönelik olarak Ankara’da yer alan paydaşların biraraya getirilmesi ve sektörün geleceği için çalışmalar yürütülmesi amaçlanırken “Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Potansiyelinin Tespit Edilmesi, Tanıtılması ve Harekete Geçirilmesi Projesi” ile Ankara’da yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) potansiyelinin tespit edilerek Ankara’nın teknoloji merkezi imajının tanıtılması hedeflenmiştir. Hali hazırda yürütülen ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi” ise savunma sanayine hizmet veren firmaların ihracat potansiyelini ve firmalar arası işbirliğini arttırmayı...

Devamı