Koşullar

Başvuru Koşulları

ODTÜ Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi’ne şirketler, ekip ya da bireyler başvuruda bulunabilir. Söz konusu girişimcilerin sağlaması gereken koşullar şunlardır;

  • Teknoloji tabanlı iş fikrine sahip olmak,
  • Yeniliklere açık, işbirlikçi olmak,
  • Merkeze başvuru yapacak şirketler için 3 yıldan eski olmamak.

Başvuru yapacak olan şirketlerin/ekiplerin sunulan hizmetler karşılığında sahip oldukları ya da kuracakları tüzel kişilik üzerinden %10 hisse talep edilecek, girişimcilere ait fikir, buluş, ürünler üzerinden elde edilen gelirlerden %10 pay alınacaktır.