ODTÜ-Halıcı Yazılımevi Hakkında

20130807_12323232321013Türkiye’de bilişim alanında sürekli olarak “ilkler”e imza atmış olan HALICI, 1980’li yıllarda ülkemizin ilk yerli bilgisayarının üretiminde yer almış, 1990’lı yılların başında ise ilk yerli ofis yazılımlarını üretmiştir. İlk olma özelliğini 2000’li yıllarda da devam ettirerek Türkiye’nin ilk teknoparkının yatırımcısı olan HALICI, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında ülkemiz için örnek bir model oluşturmaktadır.

Son yıllarda özellikle AR-GE çalışmalarına ağırlık veren HALICI firmaları, ileri teknoloji kapsamında çok sayıda proje üzerinde çalışmakta, yurtiçi ve yurtdışı uygulamalar için model olabilecek çok sayıda ‘eğitim ve oyun yazılımı’nı, çağdaş eğitim bilimi kuramlarının deneysel birer uygulaması olarak literatüre kazandırmaktadır.

Yazılım alanında çalışmaları TÜBİTAK tarafından da desteklenen HALICI, projelerinin büyük çoğunluğunda üniversite, sivil toplum kuruluşları ve sektörün diğer bileşenleriyle işbirliği yapmaktadır. Eğitim, oyun ve kişisel gelişim alanlarında 20 yılı aşkın bir sürede

Devamı

ODTÜ Teknokent Hakkında

teknoparkODTÜ Teknokent Türkiye’nin ilk ve en büyük teknoparkıdır. ODTÜ Teknokent’in kurulması ile ilgili çalışmalara 1980’li yılların sonunda başlanmıştır. Söz konusu yıllarda Dünya Bankası’nın da destekleri ile başlanan fizibilite çalışmalarında öncelikle, ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünya örnekleri incelenmiş, konunun önemine yönelik kamuoyu oluşturulmuştur. Bu çalışmaların neticesinde, 1992 yılında teknoloji geliştirmeye yönelik kuluçka merkezleri kurmak ana hedefi altında KOSGEB ile işbirliği içinde ODTÜ TEKMER hizmete açılmıştır. ODTÜ TEKMER’de elde edilen başarılı sonuçlarsa, ODTÜ’de bir bilim parkı (teknokent) kurulması çalışmalarını teşvik etmiştir.  2000 yılında ODTÜ Teknokent’in ilk binası hizmete açılmış ve 2001 yılındaysa Türkiye’deki teknokentler ile ilgili yasal çerçeveyi tanımlayan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası yürürlüğe girmiştir. Bu yasayla girişimci firmalara sağlanan vergi muafiyetleri ve teşvikler, ODTÜ’nün sağladığı altyapı ve akademik bilgiyle birleşince ODTÜ Teknokent bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Aynı şekilde bu yasa ve ilgili yönetmelik ile birlikte, ODTÜ-Teknokent’in gelişimi hızlanarak sürmüş ve Gümüş Bloklar, Silikon Blok, SATGEB binaları, Ostim Kuluçka Merkezi, Galyum

Devamı