ODTÜ-Halıcı Yazılımevi Hakkında

20130807_12323232321013Türkiye’de bilişim alanında sürekli olarak “ilkler”e imza atmış olan HALICI, 1980’li yıllarda ülkemizin ilk yerli bilgisayarının üretiminde yer almış, 1990’lı yılların başında ise ilk yerli ofis yazılımlarını üretmiştir. İlk olma özelliğini 2000’li yıllarda da devam ettirerek Türkiye’nin ilk teknoparkının yatırımcısı olan HALICI, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında ülkemiz için örnek bir model oluşturmaktadır.

Son yıllarda özellikle AR-GE çalışmalarına ağırlık veren HALICI firmaları, ileri teknoloji kapsamında çok sayıda proje üzerinde çalışmakta, yurtiçi ve yurtdışı uygulamalar için model olabilecek çok sayıda ‘eğitim ve oyun yazılımı’nı, çağdaş eğitim bilimi kuramlarının deneysel birer uygulaması olarak literatüre kazandırmaktadır.

Yazılım alanında çalışmaları TÜBİTAK tarafından da desteklenen HALICI, projelerinin büyük çoğunluğunda üniversite, sivil toplum kuruluşları ve sektörün diğer bileşenleriyle işbirliği yapmaktadır. Eğitim, oyun ve kişisel gelişim alanlarında 20 yılı aşkın bir sürede edindiği birikimi uzaktan eğitim kapsamında yeniden kurgulayan HALICI yer, zaman ve eğiticiden bağımsız olarak, her yaş, meslek ve statüden ‘öğrenme tutkunları’ için e-Öğrenme çözümleri sunmaktadır.

Eğitim, teknoloji ve tasarım bileşenlerinin kusursuz bir sentezini içeren HALICI e-Öğrenme yaklaşımı farklı kişi, kurum ve kuruluşların değişen ilgi, gereksinim ve değerlerine göre yeniden ve sürekli olarak geliştirilimektedir.

HALICI, bilgiye, yeteneğe ve zekaya dayalı ürün ve hizmetlerinin yanısıra bu alanlarda gerçekleştirdiği uzun soluklu etkinliklerle de kültür ve sanat dünyamıza katkı yapmaya devam etmektedir.