Süreç

ODTÜ Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi Başvuru Süreci

ODTÜ Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi başvuru süreci girişimcilerin başvuru formunu doldurması ile başlar. Başvuru formunun doldurulmasının üzerinden yapılan ön değerlendirme sonrası elemeyi geçen şirketler/ekipler projelerini sunmak üzere davet edilirler. Sunumlarda başarılı olan şirketler/ekipler ODTÜ Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezine kabul edilir. Kabul işlemi sırasında şirket/ekip yetkilisi “ODTÜ Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi Yararlanma ve Kullanım Esasları” sözleşmesini imzalar.

surecsemasi20130807_02Süreç Detayları:

  1. Başvuru: ODTÜ Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi’ne başvurular internet üzerinden gerçekleştirilir. İnternet sayfasında yer alan “ODTÜ Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi Başvuru Formu”nun başvuru sahibince eksiksiz olarak doldurulması gerekir.
  2. Ön Değerlendirme: Başvuru formunda yer alan bilgiler ışığında ortaya çıkan İş Fikrinin Özgünlüğü, İş Fikrinin Teknik Yapılabilirliği, İş Fikrinin Ticari Başarı Potansiyeli ve Mevcut Durum göz önüne alınarak şirket/ekiplerin ODTÜ Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi’ne uygunluğu Değerlendirme Kurulunca incelenir. Bu incelemede başarılı olan şirketler/ekipler bir sonraki aşamaya geçerler.
  3. Sunum: Ön değerlendirme aşamasını geçmiş olan şirketler/ekipler, şirket/ekip tanıtımları ile proje sunumlarını yapmak üzere davet edilirler.
  4. Kabul: Değerlendirme Kurulunca sunumlarda başarılı bulunan şirketler/ekipler ODTÜ Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi’ne kabul edilirler.
  5. Sözleşme: ODTÜ Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi’ne kabul edilen şirketler/ekipler merkezin hazırlamış olduğu tarafların sorumluluklarını ve uyuşmazlıklarda uygulanacak olan usul ve esasları tanımlayan “ODTÜ Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi Yararlanma ve Kullanım Esasları” sözleşmesini imzalarlar.